Ze života společenství

Pravidelná Bohoslužba icon-open

Bohoslužba – shromáždění společenství se koná každou neděli.

Místo setkání:  v budově bývalé školy zemědělského učiliště
na Sokolské ulici (vedle pošty)
ve Valašském Meziříčí – Mapa

Začátek: v 10:00 hodin

Vstup volný – zdarma

JSTE VŠICHNI SRDEČNĚ ZVÁNI

 

Modlitební skupinka icon-open

Modlitební skupinka probíhá každý čtvrtek.

Místo setkání:  v budově bývalé školy zemědělského učiliště na Sokolské ulici (vedle pošty)
ve Valašském Meziříčí – Mapa

Začátek: v 18:00 hodin

Vyučovací skupinka 

Biblické vyučování probíhá každou středu.

Místo setkání: v bytě některých bratrů a sester

Obvyklý začátek: v 19:00 hodin

Akce společenství 

Aktuality a novinky 

V neděli dne 12.5.2013 bude v našem sboru ve Valašském Meziříčí sloužit tentokrát pastor TOMÁŠ HRUBÝ.

Dne 21.4.2012 (sobota) bude v našem sboru ve Valašském Meziříčí sloužit opět pastor MILOŠ KOZOHORSKÝ. Začátek ve 14:00 hod. v prostorech pravidelných setkávání nedělních shromáždění v budově bývalé školy zemědělského učiliště na Sokolské ulici (vedle pošty) vstup ze strany od zámku – Mapa

Dne 10.12.2011 (sobota) bude v našem sboru ve Valašském Meziříčí sloužit pastor MILOŠ KOZOHORSKÝ. Začátek ve 14:00 hod. v prostorech pravidelných setkávání nedělních shromáždění v budově bývalé školy zemědělského učiliště na Sokolské ulici (vedle pošty) vstup ze strany od zámku – Mapa

Od 1.10.2011 změna místa pravidelných nedělních shromáždění a skupinek:
Nové místo: ve Valašském Meziříčí, v budově bývalé školy zemědělského učiliště na Sokolské ulici (vedle pošty) vstup ze strany od zámku – Mapa.

Pomoc potřebným

Pravidelně každý měsíc probíhá ve sboru sbírka na pomoc hladovějícím lidem ve třetích zemích. Vybraná částka je zasílána na nadační fond Krmte hladové – Feed the Hungry.

Feed the Hungry nadační fond Krmte hladové je křesťanská humanitární organizace založená v roce 1988 Dr. Lesterem Sumrallem (1913-1996). Jejím programem je přinášet nejvíce ubohým lidem a především dětem v zemích třetího světa pomoc respektive potraviny. Za vybrané peníze se nakupují potraviny a potřebné věci a následně dováží tam, kde je jich nejvíce zapotřebí. Spolu s potravinovou pomoci přináší nadace i učebnice, léky, hračky a duchovní uspokojení a naději v podobě evangelií.
Více na: krmtehladove.cz
logo krmtehladove.cz

Slovo z Bible pro tebe:

„Já jsem vzkříšení i život,“ řekl jí Ježíš. „Kdo věří ve mě, i kdyby zemřel, bude žít. Každý, kdo žije a věří ve mě, nezemře navěky. Věříš tomu?“
Bible, Jan 11:25-26