Svědectví člena kapely Korn

Slovo z Bible pro tebe:

Duch je ten, kdo dává život; tělo nedokáže nic. Slova, která vám mluvím, jsou Duch a jsou život.
Bible, Jan 6:63