Svědectví člena kapely Korn

Slovo z Bible pro tebe:

To Slovo se stalo tělem a přišlo bydlet mezi nás. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.
Bible, Jan 1:14