Svědectví člena kapely Korn

Slovo z Bible pro tebe:

„Pane, dávej nám ten chléb vždycky,“ řekli mu. Ježíš jim odpověděl: „Já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět; kdo věří ve mě, nebude nikdy žíznit.
Bible, Jan 6:34-35