Svědectví člena kapely Korn

Slovo z Bible pro tebe:

Odpověděl jim: „Viděl jsem, jak satan spadl z nebe jako blesk. Hle, uděluji vám moc šlapat po hadech a štírech i po veškeré síle nepřítele a vůbec nic vám neublíží.
Bible, Lukáš 10:18-19