Otčenáš

Slovo z Bible pro tebe:

„‚Můžeš-li‘?“ opáčil Ježíš. „Pro věřícího je možné všechno.“
Bible, Marek 9:23