Metalové svědectví

Slovo z Bible pro tebe:

Spasiteli Bohu, který chce, aby všichni lidé byli spaseni a došli k poznání pravdy. Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, 6který dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi. Toto svědectví přišlo v pravý čas.
Bible, 1.Timoteus 2:3-6