Metalové svědectví

Slovo z Bible pro tebe:

Jestliže zůstanete ve mně a má slova zůstanou ve vás, proste, o cokoli chcete, a stane se vám to.
Bible, Jan 15:7