Metalové svědectví

Slovo z Bible pro tebe:

A bez víry si přece jeho oblibu nikdo nezíská. Kdo přichází k Bohu, musí věřit, že Bůh je a že odměňuje ty, kdo jej hledají.
Bible, Židům 11:6