Dopis Boha člověku

Slovo z Bible pro tebe:

Pán je Duch, a kde je Pánův Duch, tam je svoboda.
Bible, 2.Korintským 3:17