Víkendový pobyt ve Velkých Karlovicích 2009

Několik fotek z víkendového sborového pobytu v krásném prostředí přírody Valašska ve Velkých Karlovicích.

Slovo z Bible pro tebe:

V Kristu Ježíši přece nezáleží na obřízce nebo neobřízce, ale na víře, která se projevuje láskou.
Bible, Galatským 5:6