Víkendový pobyt ve Velkých Karlovicích 2009

Několik fotek z víkendového sborového pobytu v krásném prostředí přírody Valašska ve Velkých Karlovicích.

Slovo z Bible pro tebe:

Jestliže tedy vy, kteří jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš nebeský Otec dá Ducha svatého těm, kteří ho prosí?“
Bible, Lukáš 11:13