Víkendový pobyt ve Velkých Karlovicích 2009

Několik fotek z víkendového sborového pobytu v krásném prostředí přírody Valašska ve Velkých Karlovicích.

Slovo z Bible pro tebe:

Ježíš jim na to řekl: „Mějte Boží víru. Amen, říkám vám, že kdokoli by řekl této hoře: ‚Zvedni se a vrhni se do moře,‘ a nepochyboval by v srdci, ale věřil by, že se děje to, co říká, stane se mu to. Proto vám říkám: Věřte, že všechno, o co při modlitbě prosíte, jste dostali, a budete to mít. Když se postavíte k modlitbě, odpouštějte, pokud něco proti někomu máte, aby i váš Otec v nebesích odpustil vaše prohřešky vám.“
Bible, Marek 11:22-26