Víkendový pobyt ve Velkých Karlovicích 2009

Několik fotek z víkendového sborového pobytu v krásném prostředí přírody Valašska ve Velkých Karlovicích.

Slovo z Bible pro tebe:

Všechno mohu v Kristu, který mě posiluje.
Bible, Filipským 4:13