Víkendový pobyt ve Velkých Karlovicích 2011

I v letošním roce jsme uspořádali víkendový sborový pobyt v krásném prostředí valašské přírody ve Velkých Karlovicích.

Slovo z Bible pro tebe:

Milovaný, především si přeji, abys ve všem prospíval a byl zdráv, tak jako prospívá tvá duše.
Bible, 3.Jan 1:2