Víkendový pobyt ve Velkých Karlovicích 2011

I v letošním roce jsme uspořádali víkendový sborový pobyt v krásném prostředí valašské přírody ve Velkých Karlovicích.

Slovo z Bible pro tebe:

Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: v mém jménu budou vymítat démony, budou mluvit v nových jazycích, budou brát hady, a kdyby vypili něco jedovatého, nijak jim to neublíží; budou vkládat ruce na nemocné a ti se uzdraví.“
Bible, Marek 16:16-18