Víkendový pobyt ve Velkých Karlovicích 2011

I v letošním roce jsme uspořádali víkendový sborový pobyt v krásném prostředí valašské přírody ve Velkých Karlovicích.

Slovo z Bible pro tebe:

Z jeho plnosti jsme všichni přijali, a sice milost za milost. Zákon byl vydán skrze Mojžíše, milost a pravda však přišla skrze Mesiáše Ježíše. Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v Otcově náručí, ten jej vylíčil.
Bible, Jan 1:16-18