Víkendový pobyt ve Velkých Karlovicích 2011

I v letošním roce jsme uspořádali víkendový sborový pobyt v krásném prostředí valašské přírody ve Velkých Karlovicích.

Slovo z Bible pro tebe:

On nás vysvobodil z nadvlády temnoty a přenesl do království svého milovaného Syna, v němž se nám dostalo vykoupení, totiž odpuštění hříchů.
Bible, Koloským 1:13-14