Vítáme Vás na stránkách křesťanského sboru Králové slávy.

Nenechte se formovat tímto světem – raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle – co je dobré, náležité a dokonalé.Bible, Římanům 12:2

Přijďte si poslechnout pastora Zdeňka Masaříka – změní to Váš život.
Každou neděli v 10:00 hod. ve Valašském Meziříčí v budově bývalé školy zemědělského učiliště na Sokolské ulici (vedle pošty), vstup ze strany od zámku. Mapa

Sbor Králové slávy

Jsme křesťanské sdružení působící ve Valašském Meziříčí již od roku 2002. Klademe absolutní důraz na učení Bible. Jsme založení na Božím slově (Bibli), víře v Ježíše Krista, lásce, porozumění, vítězství, aplikaci biblických principů v každodenním životě.
Chceme přinášet radost a naději, kterou Bůh připravil ve svém synu Ježíši Kristu, Naším přáním je říct Vám všem jak může Ježíš Kristus změnit Vaše životy, jak může uzdravit Vaše nemoci, jak naplnit Vaše potřeby.

Ježíš vše již učinil před více než dvěma tisíci lety a záleží pouze na Vás zda si to vezmete a přijmete do svého života. Ježíš zemřel na kříži za každého člověka. Poznejte i Vy jeho lásku, kterou přináší a Váš život bude vítězný a věčný.

Ježíš Kristus je JEDINÁ CESTA, JEDINÁ PRAVDA A ŽIVOT, protože není nikdo jiný, kdo zemřel za všechny lidi.

My jsme poznali Jeho dobrotu a lásku a chceme se z toho radovat spolu s Vámi.

Zdeněk a Pavlína Masaříkovi